adaptiviteit

 - adaptiviteit
 - adaptivity


Onder aanpassingsvermogen of adaptiviteit wordt in het algemeen het vermogen van individuele organismen en samenlevingen om te veranderen dan wel hun vermogen tot zelforganisatie verstaan. Iets anders geformuleerd heeft dit betrekking op de mate waarin zij kunnen reageren op veranderde omstandigheden van buitenaf die de wisselwerking be´nvloeden, ofwel het zich kunnen instellen op gewijzigde eisen en omstandigheden in het milieu.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanpassingsvermogen


1. Relating to or exhibiting adaptation.
2. Readily capable of adapting or of being adapted.
Source: http://www.thefreedictionary.com/adaptivity

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 20-05-2012
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar adaptiviteit

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     adaptiviteit
     adaptivity
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.