aanpassing

 - aanpassing
 - adaptation


1. Aanpassing aan een document of werkstuk, waardoor het geschikt is voor (verder) gebruik.
2. Aanpassing van een document of werkstuk, waardoor het bruikbaar wordt voor een ander doel dan waarvoor het oorspronkelijk werd gemaakt.
Algemene betekenis: zich aanpassen aan de omstandigheden en/of aan zijn omgeving.
Bron: Kennisconsult.

1. Het aanbrengen van een kleine wijziging.
2. Het gevolg van een kleine wijziging.
Bron: Kennisconsult

Adaptatie is een veel gebruikte term in verband met het veranderende klimaat. Het betekent het treffen vanmaatregelen die de nadelige gevolgen van de klimaatveranderingen reduceren of opheffen, zoals rivieren meer ruimte geven of meer groen in de steden voor een verkoelend effect.
Bron: http://www.duurzaamvastgoed.com/about/duurzame-begrippenlijst


The making of a limited change in something or the result of such a change.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

Something that has been made to fit.
Editor's Note: The implication is that it is not exactly as specified.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 15-02-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar aanpassing

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     aanpassing
     adaptation
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.