testen

 - testen
 - testing


Het proces bestaande uit alle levenscyclusactiviteiten, zowel statisch als dynamisch, die te maken hebben met planning, voorbereiding en evaluatie van softwareproducten en aanverwante zaken om aan te tonen dat ze aan de gespecificeerde eisen voldoen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de doelstelling en om fouten op te sporen.
Bron: ISTQB, Verklarende woordenlijst van software testtermen.
http://www.erikvanveenendaal.nl/NL/files/Standaard%20verklarende%20woordenlijst%20van%20software%20testtermen%20Vertaling%20Engels%20-%20Nederlands.pdf


The process consisting of all lifecycle activities, both static and dynamic, concerned with planning, preparation and evaluation of software products and related work products to determine that they satisfy specified requirements, to demonstrate that they are fit for purpose and to detect defects.
source: ISTQB, Standard glossary of terms used in Software Testing, version 2.1
http://www.erikvanveenendaal.nl/NL/files/ISTQB%20Glossary%20of%20Testing%20Terms%202.1.pdf

See also: www.adamssixsigma.com

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 19-12-2010
Thema: kwaliteit
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar testen

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     testen
     testing
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.