arbeidsrecht

 - arbeidsrecht
 - employment law
 - droit du travail
 - Arbeitsrecht


Het arbeidsrecht is het geheel van regels dat van toepassing is op de juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Het arbeidsrecht is van toepassing, indien twee partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar zijn aangegaan.
Bron: http://www.arbeidsrecht.nl/ar.asp?ArtId=52

Geheel van rechtsregels betreffende de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers onderling; privaatrechtelijke regelingen van het arbeidscontract en van de CAO`s; ruimer: inclusief publiekrechtelijke arbeidswetgeving, de arbeidsbeschermende regelingen van de overheid.
Bron: http://www.woorden-boek.nl/woord/arbeidsrecht

Laatst bijgewerkt: 21-12-2011
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar arbeidsrecht

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     arbeidsrecht
     employment law
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.