boekhoudcyclus

 - boekhoudcyclus
 - accounting cycle


De kringloop van werkzaamheden die jaarlijks nauwgezet en in samenhang moet worden doorlopen om aan het einde van het boekjaar een jaarrekening te kunnen presenteren.
Bron: Kennisconsult.


The primary objectives of the accounting function in an organization are to process financial information and to prepare financial statements at the end of the accounting period. Companies must systematically process financial information and must have staff who prepare financial statements on a monthly, quarterly, and/or annual basis. To meet these primary objectives, a series of steps is required. Collectively these steps are known as the accounting cycle.
source: http://www.enotes.com/business-finance-encyclopedia/accounting-cycle

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 17-06-2011
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar boekhoudcyclus

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     boekhoudcyclus
     accounting cycle
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.