actuariële grondslag

 - actuariële grondslag


Bij de vaststelling van premies en koopsommen gebruikt de actuaris bepaalde grondslagen, onder andere een sterftetafel, een bepaalde rekenrente en (te verwachten) kosten. In meer uitgebreide zin is ook van invloed de verwachting die men heeft ten aanzien van het toekomstig personeelsverloop, de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd en het verwachte salarisverloop.
Bron: http://www.few.vu.nl/en/Images/stageverslag-stofbergentcm39-90707.pdf.

Wanneer een contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen moet worden bepaald, maakt de actuaris gebruik van actuariële grondslagen, zoals: 1. de rekenrente of de marktrente 2. de kansstelsels: sterftekansen, arbeidsongeschiktheids- en revalidatiekansen, frequenties van gehuwd zijn, soms ook toekomstige salarisontwikkeling of toeslagbeleid etc. 3. kostenopslagen (bijvoorbeeld voor administratiekosten en/of uitbetalingskosten). Bron: beursblik.nl/beurs-woordenboek

Wanneer bijvoorbeeld een contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen moet worden bepaald of een pensioenpremie, maakt de actuaris gebruik van actuariële grondslagen, zoals onder andere de rekenrente, kansstelsels en kostenopslagen.
Bron: http://www.few.vu.nl/en/Images/stageverslag-stofbergentcm39-90707.pdf

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 05-03-2017
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar actuariële grondslag

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     actuariële grondslag
    
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.