abonnementspolis

 - abonnementspolis


Ook wel pauschalpolis of afkooppolis genoemd. Goederentransportverzekeringscontract waaronder, tegen betaling van een premie in een bedrag ineens af, alle binnen het kader van het contract vallende zendingen binnen het in de polis omschreven verzekeringsgebied, plaatsvindend binnen de periode waarvoor de verzekering is aangegaan, tot een in de polis genoemd maximumbedrag per vervoermiddel op de overeengekomen condities automatisch, zonder dat enige verdere opgave nodig is, gedekt zijn. De premie wordt gebaseerd op de vermoedelijke omzet, d.i. de totale waarde van de onder de verzekering gedekte zaken, die in de verzekeringsperiode verzonden zullen worden; bij verlenging van de verzekering moet de verzekerde de werkelijke omzet opgeven. Behalve de echte abbonementspolis, komt de abbonementspolis met naverrekeningsclausule voor, ook wel omzetpolis genoemd. Deze verschilt van de abbonementspolis in zoverre dat de vooraf betaalde premie slechts als voorschotbetaling geldt en de definitieve premie wordt vastgesteld door na afloop van de verzekeringsperiode het premiepermillage te slaan over de dan door de verzekerde opgegeven werkelijke omzet.
Bron: beursblik.nl/beurs-woordenboek

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 22-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar abonnementspolis

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     abonnementspolis
    
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.