aandeel van derden

 - aandeel van derden


Het ""Aandeel van derden"" (ook genoemd ""Belang van derden"") is een post in de geconsolideerde jaarrekening dat aangeeft welk deel van het geconsolideerde eigen vermogen niet in handen is van de moedermaatschappij maar door derden is ingebracht. Deze derden houden een minderheidsaandeel in een van de dochtermaatschappijen van de onderneming. Er rusten geen aflossings- of betalingsverplichtingen op deze post in de jaarrekening omdat deze post geen betrekking heeft op schulden van de onderneming. Dit aandeel van derden kan worden aangemerkt als permanent risicodragend vermogen en wordt derhalve tot het eigen vermogen gerekend.
Bron: beursblik.nl/beurs-woordenboek

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 21-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar aandeel van derden

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     aandeel van derden
    
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.