beoordelingsautoriteit

 - beoordelingsautoriteit
 - assessing authority


In het kader van de beoordeling van een functievervulling: de door het bevoegd gezag als zodanig aangewezen functionaris, die eindverantwoordelijk is voor het beoordelingsproces.
Bron: Kennisconsult

Degene die verantwoordelijk is voor het tijdig en zorgvuldig doen opmaken en vaststellen van een beoordeling
Bron: http://www.woorden-boek.nl/woord/beoordelingsautoriteit

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 01-04-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar beoordelingsautoriteit

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     beoordelingsautoriteit
     assessing authority
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.