afhankelijkheden (plan)

 - afhankelijkheden (plan)
 - dependencies (plan)


De relatie tussen producten of activiteiten. Bijvoorbeeld: de ontwikkeling van product C kan niet worden gestart totdat de producten A en B zijn afgerond. Afhankelijkheden kunnen intern of extern zijn. Interne afhankelijkheden zijn afhankelijkheden die vallen onder de controle van de Project Manager. Externe afhankelijkheden zijn afhankelijkheden die vallen buiten de controle van de Project Manager bijvoorbeeld: de oplevering van een voor dit project noodzakelijk product dat afkomstig is van een ander project.
Bron: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
" Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."


The relationship between products or activities. For example, the development of Product C cannot start until Products A and B have been completed. Dependencies can be internal or external. Internal dependencies are those under the control of the Project Manager. External dependencies are those outside the control of the Project Manager for example, the delivery of a product required by this project from another project.
source: http://www.prince-officialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx
" Crown copyright 20XX. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Office of Government Commerce under delegated authority from the Controller of HMSO."

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 05-04-2011
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
  • Management (management) >> * - management >> Projectmanagement (project management) >> Prince2 (Prince2)

Verder zoeken naar afhankelijkheden (plan)

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     afhankelijkheden (plan)
     dependencies (plan)
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.