arbeidsinspectie

 - arbeidsinspectie
 - labour inspection


De Arbeidsinspectie (AI) bevordert door overleg, voorlichting, toezicht en handhaving dat de wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk wordt nageleefd. Bovendien bestrijdt ze illegale tewerkstelling en oneerlijke concurrentie. Daarbij geeft de AI prioriteit aan de aanpak van ernstige schendingen van de wet.
Bron: http://www.arbeidsinspectie.nl/organisatie/missie/

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 24-02-2013
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar arbeidsinspectie

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     arbeidsinspectie
     labour inspection
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.