accijnsgoederen

 - accijnsgoederen
 - fiscal goods


Goederen waarover een belasting (accijns)wordt geheven, zoals alcoholische dranken, minerale olie, tabaksprodukten.
Bron: Kennisconsult.

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 12-01-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar accijnsgoederen

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     accijnsgoederen
     fiscal goods
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.