afdelingskosten

 - afdelingskosten
 - departmental costs


Kosten die verband houden met het functioneren van een afdeling binnen een organisatie. Gedacht kan hierbij worden aan personeelskosten, huisvestingskosten, materiaalkosten, e.d. Het in kaart brengen van deze kosten geschiedt vaak met het oogmerk deze kosten door te berekenen in de prijzen van geleverde producten en diensten, maar ook in het kader van rendementsonderzoeken zijn de afdelingskosten interessant.
Bron: Kennisconsult

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 23-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar afdelingskosten

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     afdelingskosten
     departmental costs
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.