keuring

 - keuring
 - inspection
 - inspection
 - Prüfung


Een formele en gedisciplineerde beoordelingstechniek waarbij een product of dienst wordt onderzocht op kwaliteit en functionaliteit. Het gebruik van controlelijsten (checklists) is typisch voor de vorm van beoordeling.
Bron: Kennisconsult

Meten, onderzoeken, beproeven of keuren van kenmerken van een product en het vergelijken van de uitkomsten met de gestelde eisen.
Bron: www.angelfire.com/ca/vlietstra/LOGISTIC.pdf


Een collegiale review waarbij documenten visueel onderzocht worden om fouten op te sporen, b.v. afwijkingen van ontwikkelstandaards en inconsistenties ten opzichte van gerelateerde documenten (op een hoger niveau). Het is de meest formele review-techniek en daarom altijd gebaseerd op een gedocumenteerde procedure. [Naar IEEE 610, IEEE 1028].
Bron: ISTQB, Verklarende woordenlijst van software testtermen.
http://www.erikvanveenendaal.nl/NL/files/Standaard%20verklarende%20woordenlijst%20van%20software%20testtermen%20Vertaling%20Engels%20-%20Nederlands.pdf


Activities such as measuring, examining, testing, gauging one or more characteristics of a product or service and comparing these with specified requirements to determine conformity.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

A type of peer review that relies on visual examination of documents to detect defects, e.g. violations of development standards and non-conformance to higher level documentation. The most formal review technique and therefore always based on a documented procedure. [After IEEE 610, IEEE 1028]
source: ISTQB, Standard glossary of terms used in Software Testing, version 2.1
http://www.erikvanveenendaal.nl/NL/files/ISTQB%20Glossary%20of%20Testing%20Terms%202.1.pdf

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 07-05-2017
Thema: kwaliteit
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar keuring

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     keuring
     inspection
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.