apparaatskosten

 - apparaatskosten
 - cost of administrative machinery


De kosten van het inzetten van algemeen personeel en het gebruik van niet direct toerekenbare ge´nvesteerde productiemiddelen en goederen en diensten van derden die via een vorm van kostenverdeling direct of indirect worden toegerekend aan producten en diensten van de organisatie.
Bron: Kennisconsult.

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 25-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar apparaatskosten

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     apparaatskosten
     cost of administrative machinery
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.