aggregatieprobleem

 - aggregatieprobleem
 - aggrgation problem


In de welvaartstheorie is collectieve welvaart de gezamenlijke behoeftenbevrediging van alle individuen, voor zover deze gebaseerd is op een gebruik. van schaarse middelen. Collectieve welvaart wordt met andere woorden begrepen als een som van de welvaart van afzonderlijke individuen. Hoe die som er precies moet uitzien is het grote probleem van de welvaartstheorie: het aggregatieprobleem.
Bron: Marian Deblonde

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 23-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar aggregatieprobleem

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     aggregatieprobleem
     aggrgation problem
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.