actuariële verplichting

 - actuariële verplichting
 - actuarial liability


Het totaal aan berekende pensioenaanspraken van aangesloten pensioengerechtigden. Bij de berekening van de actuariële verplichting wordt rekening gehouden met toekomstige elementen zoals loonontwikkelingen, loopbaanontwikkelingen, blijfkansen, arbeidsongeschiktheidsrisico's en sterftekansen.
Bron: Kennisconsult

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 05-03-2017
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar actuariële verplichting

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     actuariële verplichting
     actuarial liability
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.