bedrijvigheidsgraad

 - bedrijvigheidsgraad
 - active rate
 - erwerbsbeteiligung


Het totale aantal werkenden in verhouding tot de bevolking in de arbeidsgeschikte leeftijd.
Bron: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=P/94/49&format=HTML&aged=1&language=NL&guiLanguage=en

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 31-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar bedrijvigheidsgraad

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     bedrijvigheidsgraad
     active rate
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.