absolute kostenverschillen

 - absolute kostenverschillen
 - absolute cost differences


Van absolute kostenverschillen is sprake als de kostprijs voor productiemiddelen in het ene land anders zijn dan in een ander.
Bron: Kennisconsult.

Bij absolute kostenverschillen gaat het om de werkelijke kosten die voor de productie betaald wordt. Absolute kostenverschillen treden op bij de productie van vergelijkbare goederen in verschillende landen.
Bron: http://export.nl/onderwerpen/internationale-handel/internationale-handel3805.html

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 06-01-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar absolute kostenverschillen

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     absolute kostenverschillen
     absolute cost differences
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.