aanbodlijn

 - aanbodlijn
 - supply curve


De lijn die in het vraag- en aanbodmodel het verband aangeeft tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid; in het normale geval vertoont deze lijn een stijgend verloop; dit wil zeggen dat bij hogere prijzen meer wordt aangeboden dan bij lagere prijzen; aanbodlijn en vraaglijn bepalen samen de evenwichtsprijs. Het vraag- en aanbodmodel, ook wel marktmechanisme genoemd, veronderstelt de marktvorm van volkomen concurrentie.
Bron: Lyceus economisch woorden boek: http://www.encyclo.nl/lokaal/10497

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 18-03-2016
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar aanbodlijn

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     aanbodlijn
     supply curve
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.