afval is voedsel

 - afval is voedsel
 - cradle to cradle


Het grondbeginsel van de kringloopsystemen en van MBDC, dat voorgoed afrekent met het afvalconcept. Deze ontwerpstrategie gaat ervan uit dat alle materialen een voortdurende en blijvende waarde houden en steeds weer in gesloten kringlopen van productie, gebruik en recycling kunnen worden opgenomen.
Bron: http://www.duurzaamheid.nl/c2c/BraungartMcdonough/C2Cbegrippen.asp

Cradle to Cradle (van wieg tot wieg) is een ontwerpconcept van architect William McDonough en chemicus Michael Braungart op basis van ecoeffectiviteit. Het principe voor hun ontwerpen ontlenen McDonough en Braungart aan de werking van ecosystemen, waarin het ene organisme een functie heeft voor andere organismen. Hierbij staan kenmerken als samenwerking (symbiose), het dienen als voedsel en onderlinge verrijking centraal. C2C betekent dat producten zo moeten zijn ontworpen dat zij na gebruik op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt in een nieuw product, of een voedende functie moeten hebben (afval is voedsel). McDonough en Braungart onderscheiden twee soorten bouwstoffen: biologische en technische. Om bouwstoffen na het afdanken van een product te kunnen inzetten als voeding voor nieuwe producten of terug te brengen in de (ecologische) kringloop moet een product bestaan uit zo min mogelijk componenten. De componenten moeten een bouwstof van één soort zijn gemaakt (bijvoorbeeld alleen uit een biologische grondstof zoals hout inclusief de verbindingen of uit een technische bouwstof zoals polymeer). Voor de gebouwde omgeving betekent C2C dat wijken of gebouwen een meerwaarde hebben voor de omgeving of een (eco)systeem, doordat ze meer produceren dan ze gebruiken. Bijvoorbeeld: het afgevoerde water is schoner dan het toegevoerde water, er wordt meer energie geleverd uit gebouwen dan er wordt gebruikt, bouwdelen kunnen na gebruik weer terugkeren in de (biologische of technologische) kringloop.
Bron: http://www.duurzaamvastgoed.com/about/duurzame-begrippenlijst


A phrase invented by Walter R. Stahel in the 1970s and popularized by William McDonough and Michael Braungart in their 2002 book of the same name. This framework seeks to create production techniques that are not just efficient but are essentially waste free. In cradle to cradle production all material inputs and outputs are seen either as technical or biological nutrients. Technical nutrients can be recycled or reused with no loss of quality and biological nutrients composted or consumed. By contrast cradle to grave refers to a company taking responsibility for the disposal of goods it has produced, but not necessarily putting products’ constiuent components back into service.
source: http://www.sustainabilitydictionary.com/

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 31-01-2011
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar afval is voedsel

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     afval is voedsel
     cradle to cradle
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.