actiewoordtest

 - actiewoordtest
 - keyword driven testing


Een scriptingtechniek die gegevensbestanden gebruikt die niet alleen testgegevens en verwachte resultaten bevatten, maar ook de actiewoorden die betrekking hebben op de te testen toepassing. Een controlescript roept speciale ondersteunende scripts aan, die de actiewoorden interpreteren voor de test.
Bron: ISTQB, Verklarende woordenlijst van software testtermen.
http://www.erikvanveenendaal.nl/NL/files/Standaard%20verklarende%20woordenlijst%20van%20software%20testtermen%20Vertaling%20Engels%20-%20Nederlands.pdf


A scripting technique that uses data files to contain not only test data and expected results, but also keywords related to the application being tested. The keywords are interpreted by special supporting scripts that are called by the control script for the test.
source: ISTQB, Standard glossary of terms used in Software Testing, version 2.1
http://www.erikvanveenendaal.nl/NL/files/ISTQB%20Glossary%20of%20Testing%20Terms%202.1.pdf

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 12-12-2010
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Verder zoeken naar actiewoordtest

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     actiewoordtest
     keyword driven testing
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.