agile test

 - agile test
 - agile testing


Testaanpak voor een project dat „agile‟ (= behendig) methodieken gebruikt, zoals Extreem Programmeren (XP), die ontwikkeling beschouwt als de klant van testen en die de nadruk leggen op het ontwerp paradigma om eerst te testen.
Bron: ISTQB, Verklarende woordenlijst van software testtermen


Testing practice for a project using agile methodologies, such as extreme programming (XP), treating development as the customer of testing and emphasizing the test-first design paradigm.
source: ISTQB, Standard glossary of terms used in Software Testing, version 2.1

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 04-12-2010
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar agile test

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     agile test
     agile testing
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.