ad hoc test

 - ad hoc test
 - ad hoc test


Een informele test; er vindt geen specificatie van de test plaats, er wordt geen geaccepteerde testontwerptechniek gebruikt, er zijn geen verwachte testresultaten opgesteld en willekeur bepaalt de test uitvoeringsactiviteit.
Bron: ISTQB, Verklarende woordenlijst van software testtermen


Testing carried out informally; no formal test preparation takes place, no recognized test design technique is used, there are no expectations for results and arbitrariness guides the test execution activity.
source: ISTQB, Standard glossary of terms used in Software Testing, version 2.1

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 04-12-2010
Thema: *niet toegekend*
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar ad hoc test

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     ad hoc test
     ad hoc test
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.