maximaal gemiddeld doorgegeven uitvalpercentage

 - maximaal gemiddeld doorgegeven uitvalpercentage
 - average outgoing quality limit
 - limite de qualité moyenne après contrôle
 - größter Durchschlupf


Maximaal gemiddeld doorgegeven uitvalpercentage (100Pgm). Dit staat in de Amerikaanse literatuur bekend als 'Average Outgoing Quality Limit' (AOQL). De grondgedachte bij deze methode is, dat het gemiddeld doorgegeven percentage uitval (dus na de keuring) een bepaalde grens niet mag overschrijden. Bij het berekenen van bovengenoemd percentage (lOOPgm) wordt van de veronderstelling uitgegaan, dat alle partijen even groot zijn, terwijl de partijen die worden afgekeurd, alle volledig worden gesorteerd en de foutieve produkten door goede worden vervangen.
Bron: http://alexandria.tue.nl/repository/books/389348.pdf
The maximum average outgoing quality over all possible levels of incoming quality for a given acceptance sampling plan and disposal specification. Source: www.adamssixsigma.com

The maximum of the average outgoing qualities for all possible incoming qualities for a given sampling plan.
Source: Max Wideman.com
Copyright: Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1 is copyright by R. Max Wideman, March 2002.

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 20-09-2017
Thema: kwaliteit
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over maximaal gemiddeld doorgegeven uitvalpercentage

Literatuur
(1)
Lessen
(0)
Gereedschap
(0)
Multimedia
(0)
De praktijk
(0)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar maximaal gemiddeld doorgegeven uitvalpercentage

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     maximaal gemiddeld doorgegeven uitvalpercentage
     average outgoing quality limit
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.