anomalie

 - anomalie
 - anomaly


1. onregelmatigheid, afwijking van de regel;
2. astronomie hoek die de voerstraal van een planeet maakt met de grote as van haar baan
Bron: http://www.woorden.org/

Elke conditie die afwijkt van verwachtingen gebaseerd op eisen (requirements) specificaties, ontwerp documenten, gebruikers documenten, standaarden enz. of vanuit iemands perceptie of ervaring. AnomalieŽn kunnen gevonden worden, tijdens (maar niet alleen tijdens), reviewen, testen, analyse, compilatie, gebruik van softwareproducten of van toepassing zijnde documentatie. [IEEE 1044].
Bron: ISTQB, Verklarende woordenlijst van software testtermen


Anything observed in the documentation or operation of software that deviates from expectations based on previously verified software products or reference documents. See: bug, defect, error, exception, fault.
Source: http://www.adamssixsigma.com

Any condition that deviates from expectation based on requirements specifications, design documents, user documents, standards, etc. or from someoneís perception or experience. Anomalies may be found during, but not limited to, reviewing, testing, analysis, compilation, or use of software products or applicable documentation. [IEEE 1044]
source: ISTQB, Standard glossary of terms used in Software Testing, version 2.1

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 22-05-2012
Thema: kwaliteit
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):
Gerelateerde begrippen:

Verder zoeken naar anomalie

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     anomalie
     anomaly
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.