kostprijsberekening op activiteitenbasis

 - kostprijsberekening op activiteitenbasis
 - activity based costing
 - méthode des coûts par activité


Een methode van kostprijsberekening die zich concentreert op de relatie tussen activiteiten in een organisatie en de door die organisatie gerealiseerde producten. De kosten worden eerst toebedeeld aan de activiteiten en vervolgens aan producten op basis van gebruikte activiteiten.
Bron: Kennisconsult

(1)Een boekhoudtechniek die de onderneming in staat stelt inzicht te hebben in de werkelijke kosten van door de onderneming geproduceerde producten en diensten en zonder dat gelet wordt op de organisatiestructuur van de onderneming.
(2)Een besluitvormingssysteem gebaseerd op kosteninformatie met betrekking tot de kernactiviteiten van de organisatie, zoals research en ontwikkeling, kwaliteit, productie, distributie, marketing en verkoop, service en nazorg.
Invoering van ABC leidt soms tot herontwerp van bedrijfsprocessen, omdat uitgegaan wordt van een overzichtelijk aantal kostenplaatsen, die gebruikt kunnen worden om inzicht te hebben in de variabele kosten per product, per klant, proces, e.d.
Bron: Kennisconsult

Alternatieve boekhoudkundige methode waarbij de productprijs wordt bepaald op basis van de productie-activiteiten zoals die gedurende de actuele fabricage van het product plaats vinden.
Bron: www.angelfire.com/ca/vlietstra/LOGISTIC.pdf


Afkorting van Activity Based Costing. Methode van kostprijscalculatie, waarbij de kosten van activiteiten worden verzameld per cost driver (= kostenveroorzaker) en vervolgens worden doorberekend .
Bron: http://www.utn.nl/boeken/manaccbegr.html


Activity based costing systems are based on the belief that activities cause costs and that a link should therefore be made between activities and products by assigning costs of activities to products based on an individual product's demand for each activity.
source: Michael Armstrong, A Handbook of Management Techniques

An accounting technique that allows an enterprise to determine the actual costs associated with each product and service produced by that enterprise without regard to the organizational structure of the enterprise.
Source: http://www.adamssixsigma.com/

Kennisconsult
Laatst bijgewerkt: 12-09-2017
Thema: kwaliteit
Dit begrip is gekoppeld aan de volgende thema(s):

Meer over kostprijsberekening op activiteitenbasis

Literatuur
(5)
Lessen
(1)
Gereedschap
(2)
Multimedia
(0)
De praktijk
(0)
Experts
(0)
Links
(0)

Verder zoeken naar kostprijsberekening op activiteitenbasis

Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.

     kostprijsberekening op activiteitenbasis
     activity based costing
Algemeen
(20)
Literatuur
(28)
Lessen
(9)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(21)
De praktijk
(13)
Algemeen
(15)
Literatuur
(18)
Lessen
(7)
Gereedschap
(6)
Multimedia
(17)
De praktijk
(14)

Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.